Hotărârile autorității deliberative


2024

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

2023

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

 Noiembrie

 


2022

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie 

Noiembrie 

Decembrie


2021

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

 


2020

Ianuarie

Februarie

Martie

HCL 12 - Aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural în satul Moișa” 

HCL 13 - Predarea amplasamentului obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural Moișa” către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației

HCL 14 - Aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție pentru proiectul de investiții „Înființare grădiniță cu program normal”

HCL 15 - Aprobarea Contului de execuție al bugetului local

HCL 16 - Distribuirea revistei „Comuna Boroaia în cuvinte și imagini”

HCL 17 - Rectificarea bugetului local

HCL 18 - Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire Riscuri la nivelul UAT Boroaia

HCL 19 - Alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie-august 2020

HCL 20 - Implementarea proiectului „Achiziție echipamente pentru buldoexcavatorul din cadrul Compartimentului Pază și Ordine, Salubrizare, Alimentare cu apă

HCL 21 - Implementarea proiectului „Construirea rețelelor de distribuție pentru gaze naturale”

HCL 22 - Aprobarea PUG și Regulamentului Local de Urbanism

HCL 23 - Aprobarea Contului de execuție al bugetului local

HCL 24 - Rectificarea bugetului local aferent trimestrului III

HCL 25 - Rectificarea bugetului local aferent trimestrului III

HCL 26 - Aprobarea unui număr de 4 investiții și indicatorii tehnico-economici

HCL 27 - Aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere afcetate de inundații”

HCL 28 - Aprobarea sprijinului financiar pentru două parohii

HCL 29 - Rectificarea bugetului local aferent trimestrului III

HCL 30 - Acord de parteneriat în vederea elaborării și implementării proiectului „Construirea rețelei inteligente de distribuție de gaze naturale în comunele Boroaia, Fântâna Mare și Bogdănești

HCL 31 - Aprobarea asocierii Comunei Boroaia cu Comunele Fântâna Mare și Bogdănești în vederea cumpărării unei suprafețe de teren pentru implementarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei inteligente de distribuție de gaze naturale în comunele Boroaia, Fântâna Mare și Bogdănești

HCL 32 - Aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren situată pe raza administrativ teritorială a Comunei Fântâna Mare pentru implementarea obiectivului de investiție „Construirea rețelei inteligente de transport și distribuție Gaze Naturale în Comunele Fântâna Mare, Boroaia și Bogdănești”

HCL 33 - Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Boroaia

HCL 34 - Constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HCL 35 - Alegerea viceprimarului comunei Boroaia

HCL 36 - Aprobarea implementării proiectului „Achiziții echipamente TIC pentru unitățile de învățământ din Comuna Boroaia”

HCL 37 - Aprobarea contului de execuție al bugetului local

HCL 38

HCL 39

HCL 40

HCL 41

HCL 42

HCL 43

HCL 44

HCL 45

HCL 46 - Aprobarea taxelor și impozitelor locale aferente anului 2021

HCL 47 - Rectificarea bugetului local

Close