Hotărârile autorității deliberative


2020

Ianuarie

Februarie

Martie

HCL 12 - Aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultral în satul Moișa” 

HCL 13 - Predarea amplasamentului obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin Cultural Moișa” către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației

HCL 14 - Aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție pentru proiectul de investiții „Înființare grădiniță cu program normal”

HCL 15 - Aprobarea Contului de execuție al bugetului local

HCL 16 - Distribuirea revistei „Comuna Boroaia în cuvinte și imagini”

HCL 17 - 

HCL 18 - 

HCL 19 - 

HCL 20 - 

HCL 21 - Implementarea proiectului „Construirea rețelelor de distribuție pentru gaze naturale”

HCL 22 - Aprobarea PUG și Regulamentului Local de Urbanism

HCL 23 - Aprobarea Contului de execuție al bugetului local

HCL 24 -Rectificarea bugetului local aferent trimestrului III

HCL 25 - Rectificarea bugetului local aferent trimestrului III

HCL 26 - Aprobarea unui număr de 4 investiții și indicatorii tehnico-economici

HCL 27 - Aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere afcetate de inundații”

HCL 28 - Aprobarea sprijinului financiar pentru două parohii

HCL 29 - Rectificarea bugetului local aferent trimestrului III

HCL 30 - Acord de parteneriat în vederea elaborării și implementării proiectului „Construirea rețelei inteligente de distribuție de gaze naturale în comunele Boroaia, Fântâna Mare și Bogdănești

HCL 31 - Aprobarea asocierii Comunei Boroaia cu Comunele Fântâna Mare și Bogdănești în vederea cumpărării unei suprafețe de teren pentru implementarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei inteligente de distribuție de gaze naturale în comunele Boroaia, Fântâna Mare și Bogdănești

Close