Geografie

Situata în N-E României, pe DN15, în sudul judetului Suceava la granita acestuia cu judetul Neamt, comuna Boroaia face parte din salba de localitati situate pe cursul mijlociu al râului Moldova. Este situata la altitudinea de 355 m fata de nivelul marii. Se întinde pe partea dreapta a Moldovei din lunca acesteia si pe terasele din dreapta pâna sub culmea subcarpatica Plesu si are o suprafata de 74,13 km patrati.

Geografic si geomorfologic este situata în culuarul Baia cu repercusiuni însemnate asupra climei, vegetatiei si activitatilor umane. Astfel, datorita circulatiei maselor de aer, temperatura medie anuala se încadreaza în valorile 7 o -8 o Celsius. Vântul predominant este crivatul, precipitatiile medii situându-se între valorile de 700-800 l/an.

Reteaua hidrografica este orientata pe directia V-E facând parte din bazinul hidrografic al Moldovei.

Localitatea Boroaia este traversata de drumurile vechi comerciale care legau Polonia, Transilvania si Muntenia si este situata la 18 Km de Cetatea Neamtului, la 5 km peste munte de Mânastirea Neamtului, la 5 km de Baia, prima capitala a Moldovei si la 5 km de Râsca. Este formata din padure subcarpatica (fag, brad, carpen, molid), iar ca fauna este reprezentata de prezenta lupilor, ursilor, vulpilor, cerbilor s.a.m.d..

Comuna Boroaia se află în partea de sud a judeţului Suceava, la graniţa cu judeţul Neamţ pe D.N. 15, la jumătatea distanţei dintre localităţile Fălticeni şi Târgu Neamţ, pe malul drept al râului Moldova.

Comuna Boroaia este constituită din satul Boroaia (localitatea de reşedinţă) şi satele Moişa, Săcuţa, Giuleşti şi Bărăşti.

În partea vestică se află culmea subcarpatică Pleşu cu puncul cel mai înalt Toaca, sau Cerdac (981 m). Între albia Moldovei ca limita estică în lungime de 8 km şi culmea Pleşu se întinde comuna pe o suprafaţă de 74,13 km pătraţi pe zona de trecere de la Podişul Moldovei (Podişul Sucevei) şi subcarpaţii Moldovei de la altitudinea de 300-355 în lunca Moldovei la circa 500 m în deal Moişa (Dealul Gri).

Geomorfologic se află situat în culuarul Baia, un uluc depresionar perisubcarpatic cu urmări importante asupra climei, vegetaţiei şi nu în ultimul rând a activităţilor umane.

Close