Anunț proiect normativ

2023

Aprobarea înființării Serviciului de iluminat public stradal fără personalitate juridică și delegarea gestiunii prin concesiunea Serviciului de iluminat public al Comunei Boroaia

Close