Scoala Primara - Sacuta

Scurt istoric al Scolii Primare - Sacuta

Şcoala din satul Săcuţa a fost înfiinţată între anii 1920-1925 şi a funcţionat în case particulare (fam. Asandei) pâna după al doilea război mondial.

Între anii 1948-1950, sătenii au construit localul şcolii şi a funcţionat cu două posturi, învăţători fiind domnul Onişoru Neculai şi soţia. În anul 1969 s-a înfiinţat grădiniţa la Săcuţa, având ca educatoare pe d-na Brustureanu Elena.

Actualul local de şcoală a fost construit între anii 1986-1987 de către C.A.P. Boroaia. În prezent, la Şcoala Primară Săcuţa funcţionează o grupă de grădiniţă combinată şi o clasă la ciclul primar.

Close