Caminul Cultural Mihai Boleac

Clădirea Căminului Cultural care include și spațiul aferent Muzeului Sătesc a fost reparată și modernizată în cadrul proiectului integrat Măsura 322: ”Modernizare drumuri comunale, Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, Modernizare Cămin Cultural, Prima înființare și dotare Centru de Asistență după programul tip After school în comuna Boroaia, județul Suceava”.

Întrucât, în momentul de față, lucrările sunt finalizate, ne dorim introducerea Căminului Cultural și a Muzeului Sătesc într-un circuit cultural la nivel județean putând astfel organiza diferite evenimente culturale.

Cunoscută drept comuna cu cei mai mulți generali din țară, Boroaia a fost tot timpul un loc de unde au plecat numeroși fii ai satului, intelectuali, specialiști în diferite domenii, muncitori cu înaltă calificare care și-au făcut și își fac în continuare datoria.

La loc de mare cinste se cuvine a fi pomenit învățătorul Vasile Tomegea, intelectualul, cetățeanul, fermentul uman cu un veritabil simț civic, care, împreună cu alți dascăli de ispravă precuma Neculai Cercel, Mihai Boleac, Nicolae Mocanu, Vasile Apetroaie, Vasile Barleanu și cu gospodari de aleasă ținută ca Toader Nicolau, Costache Tudora, Costache Monoranu și Vasile David a scos comuna Boroaia din băltirea unor mentalități și obișnuințe învechite și înapoiate, imprimându-i o evoluție ascendentă pe cale primenirii și înnoirii modului de a gândi și de a fi.

Mihai Boleac, născut în anul 1905 în localitatea Baia, județul Suceava, vine ca învățător în Boroaia în anul 1930, căsătorindu-se cu învățătoarea Elena Tomegea, sora renumitului Vasile Tomegea. Înzestrat cu calități deosebite a fost mai întâi învățător la ciclul primar, apoi profesor de Boroiade la învățătorul Vasile Tomegea, care l-a înființat în anul 1915. Coordonează, pregătește și dirijează corul până în anul 1965, când s-au sărbătorit 50 de ani de la înființarea acestuia. Concomitent înființează și conduce corul de elevi al Școlii din Boroaia, renumit în zonă la acea vreme. Perioada celor 31 de ani de conducere a corului a fost în mod cert cea mai prolifică, renumele corului din Boroaia depășind granițele județului și implicit al activităților culturale de la cămin, primind și recunoaștere națională.

A participat la numeroase spectacole și confruntări județene și naționale, fiind invitat să cânte și a fost înregistrat de două ori la Radiodifuziunea Română. Meritul învățătorului Mihai Boleac constă și în aceea că a mobilizat colegii să înființeze și alte formații artistice (teatru, dansuri populare, brigadă artistică) la care erau atrași atât tinerii cât și vârstnicii. Personalitatea deosebită și aportul adus în viața culturală a localității ne-a îndreptățit să facem demersurile legale astfel încât Căminul Cultural Boroaia să fie denumit Căminul Cultural Mihai Boleac.

Caminul Cultural Mihai Boleac

Close