Muzeul Neculai Cercel

Clădirea Căminului Cultural care include și spațiul aferent Muzeului Sătesc a fost reparată și modernizată în cadrul proiectului integrat Măsura 322: ”Modernizare drumuri comunale, Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, Modernizare Cămin Cultural, Prima înființare și dotare Centru de Asistență după programul tip After school în comuna Boroaia, județul Suceava”. Întrucât, în momentul de față, lucrările sunt finalizate, ne dorim introducerea Căminului Cultural și a Muzeului Sătesc într-un circuit cultural la nivel județean putând astfel organiza diferite evenimente culturale.

Cunoscută drept comuna cu cei mai mulți generali din țară, Boroaia a fost tot timpul un loc de unde au plecat numeroși fii ai satului, intelectuali, specialiști în diferite domenii, muncitori cu înaltă calificare care și-au făcut și își fac în continuare datoria.

La loc de mare cinste se cuvine a fi pomenit învățătorul Vasile Tomegea, intelectualul, cetățeanul, fermentul uman cu un veritabil simț civic, care, împreună cu alți dascăli de ispravă precuma Neculai Cercel, Mihai Boleac, Nicolae Mocanu, Vasile Apetroaie, Vasile Barleanu și cu gospodari de aleasă ținută ca Toader Nicolau, Costache Tudora, Costache Monoranu și Vasile David a scos comuna Boroaia din băltirea unor mentalități și obișnuințe învechite și înapoiate, imprimându-i o evoluție ascendentă pe cale primenirii și înnoirii modului de a gândi și de a fi.

O altă personalitate a localității a fost și Neculai Cercel, fiu al satului, născut la 24 mai 1901. A urmat cursurile Școlii primare Boroaia, căstorindu-se în anul 1925. Urmând pilda dascălului său Vasile Tomegea s-a dedicat trup și suflet activității de ridicare morală și spirituală a consătenilor săi.

Pentru a lăsa urmașilor mărturia strădaniei înaintașilor, încă din timpul activității, dar mai ales după pensionare, și-a dedicat activitatea înființării unui punct muzeistic și apoi a unui muzeu sătesc cu specific predominant etnografic. Dându-și seama că nu va reuși să desăvârșească opera începută, a lăsat ca obligație fiului său Petru Cercel să continue să definitiveze lucrarea începută.

Faptul că în Boroaia există astăzi un muzeu etnografic sătesc se datorează în cea mai mare măsură învățătorului Neculai Cercel, motiv ce ne-a îndreptățit să facem demersurile legale ca Muzeul satului Boroaia să fie denumit Muzeul Neculai Cercel - Istorie și Tradiție.

Muzeul Neculai Cercel

Close