Anunțuri

2022

Anunț decizie etapă de încadrare pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local”


2021

Comunicat de presă lansare proiect „Achiziții de echipamente TIC pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Boroaia”

Studiu oportunitate colectare și transport deșeuri în județul Suceava

Strategia de dezvoltare 2021-2027

Anunț documentație PUZ

 

 

Close