Anunțuri

2024

Solicitare acord de mediu pentru parc fotovoltaic

Anunț licitație deschisă închiriere bunuri

Anunț licitație deschisă vânzare bunuri

2023

Anunț concurs muncitor necalificat

Aprobarea înființării Serviciului de iluminat public stradal fără personalitate juridică și delegarea gestiunii prin concesiunea Serviciului de iluminat public al Comunei Boroaia

Delegarea gestiunii activității de colectare și transport pentru deșeurile municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și centrelor de colectare cu aport voluntar în județul Suceava


2022

Anunț decizie etapă de încadrare pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local”


2021

Comunicat de presă lansare proiect „Achiziții de echipamente TIC pentru unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Boroaia”

Studiu oportunitate colectare și transport deșeuri în județul Suceava

Strategia de dezvoltare 2021-2027

Anunț documentație PUZ

Close