Biserica Barasti

Biserica "Bunavestire" din satul Bărăsti

Hramul Buna Vestire
Preot - Melestean Ionel

Satul Barasti este asezat pe soselele Falticeni – Târgu-Neamt si Barasti – Giulesti, fiind cuprins între apele Moldova spre Nord si Râsca spre sud. Numele satului s-a dat dupa un mosier Baraseu. Al doilea sat Nemteni asezat la Sud de Barasti pe malurile pârâului Saca. Nemtenii ca si cei din Barasti au venit din tinutul Neamt lucrând ca clacasi pe mosia mânastirii Neamt fiind si ei împroprietariti în anul 1864.

Biserica – având patronul Bunavestire si Sfântul Dumintru este asezata în mijlocul satului cu fatsa spre soseaua Barasti – Giulesti. Intrarea în curtea bisericii se face pe o poarta frumos lucrata din lemn de stejar cu stâlpi de zid si acoperita cu tabla zincata. Gardul de la fatada este tot din zid de piatra si caramida. Zidirea bisericii a început în anul 1842 fiind terminata si târnasita în 1847. Este construita din caramida pe temelie de piatra si acoperitacu tabla zincata. Biserica este în forma de corabie în exterior iar la interior în forma de cruce, având pridvor, pronaos, naos si altar fiind ctitoria pr. Ie. Eftimie Stamate care a facut si spitalul din Falticeni. Intrarea la cafas se face printr-o usa dinspre nord a pronausului, printr-o scara, în spirala ce strabate prin zid urcând pâna-n clopotnita. În partea de sud a pronausului se afla o lespede grea de piatra ce acopera mormântul ctitorului pr. Eftimie Stamate si al fiului sau Ghe. Stamate.

Din pronaos se intra în naos prin doua coloane masive cu capiteluri care sustin arcada a doua coloane. În stânga naosului printr-o usa pe o scara în spirala se urca la amvon foarte frumos lucrat.

Altarul în forma semicirculara având în parti cotoare ce sustin arcada cupolei spatios luminata prin trei ferestre având în parti câte o nisa în forma de arc si doua dulapuri sapate în pereti. Catapeteasma – din lemn de tei sustinuta cu grinzi de brad este lucrata de elevii liceului industrial din Iasi – sub îndrumarea inginerului Tarjescu Grigore, este înalta de 9 m cu diferite coloane cu capiteluri artistic lucrate aurite iar ramele icoanelor sculptate si aurite. Pictura ei si a icoanelor este lucrata în ulei în stil bizantin. Autorul nu se cunoaste.

Lucrari de restaurare s-au facut în anii 1912, 1928, 1938, 1957, 1965 aoiu în anul 1995 – 1996 biserica a fost zugravita la exterior apoi în anii 2003 – 2004 s-au facut restaurarea catapetesmei si a picturii din biserica facându-se si strani de stejar cu cheltuiala integrala a enoriasilor din cele 2 sate, preot paroh fiind Melestean Ionel.

Close