Regulamente privind procedurile administrative

Regulament intern

Regulament organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului

Regulament organizare și funcționare al Consiliului Local Boroaia

Close