Raport evaluare implementare Legea nr.544/2001

Raport evaluare implementare Legea nr.544/2001

 

RAPORT DE EVALUARE

 A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice: COMUNA BOROAIA

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2015?

A1

DA

NU

X

 

2. Lista a fost făcută publică prin:
a. Afişare la sediul instituţiei
A2_1
X
b. Monitorul Oficial al României A2_2  
c. Mass-media A2_3  
d. Publicaţiile proprii A2_4  
e. Pagina de Internet proprie A2_5  
3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  informare –documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ?

A3

 

DA

 

NU

X

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare în anul 2015

A4

-

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015,  departajat pe domenii de interes:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

 a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)

B1_1

-
 b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice B1_2 -
 c.  Acte normative, reglementări B1_3 -
 d.  Activitatea liderilor instituţiei B1_4 -
 e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544 B1_5 -
  f. Altele (se precizează care)

 

B1_6 -

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după modalitatea de soluţionare a acestora:

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil

B2_1

-

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii

B2_2

-
 c. Numărul de solicitări înregistrate respinse,  din motivul: a) informaţii  exceptate

B2_3

-
b) informatii inexistente

B2_4

-
c)  fără motiv

B2_5

-
d) alte motivaţii  (care ?)

 

B2_6

-
d. Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes: a) utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)

B2_7

-
b)  modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B2_8

-
c)  acte normative, reglementări

B2_9

-
d)  activitatea liderilor instituţiei

B2_10

-
e)  informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B2_11

-
  f) altele (se precizează care)

 

B2_12

-
3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după tipul solicitantului informaţiilor:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice

B3_1

-

   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice

B3_2

-

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

  a. pe suport de hârtie

B4_1

-
  b. pe suport electronic B4_2 -
  c. verbal B4_3 -
C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice în anul 2015 în baza Legii nr.544/2001  a. rezolvate  favorabil  reclamantului

C1_1

-
b. respinse C1_2 -
c. în curs de soluţionare C1_3 -
2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiilor publice în anul 2015 în baza Legii nr.544/2001 a. rezolvate favorabil reclamantului

C2_1

-
b. rezolvate în favoarea instituţiei C2_2 -
c. pe rol C2_3 -
D. Costuri

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2015

D1

-

2. Suma încasată în anul 2015 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate

D2

-

 

workmaster

Close